งานทาสีกันซึมดาดฟ้า

งานทาสีกันซึมดาดฟ้า

งานทาสีกันซึมดาดฟ้าคืออะไร

ดาดฟ้าเป็นอีกหนึ่งจุดของอาคารที่มักก่อให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมลงด้านล่าง เพราะเป็นพื้นผิวที่สัมผัสแดด ฝน สภาพอากาศโดยตรง เมื่อเกิดการผุ กร่อน แตกร้าว จะทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมไปยังชั้นล่าง และลามไปยังจุดต่าง ๆ ของอาคาร หากดาดฟ้าถูกสร้างขึ้นมาผิดวิธี เช่น มีความลาดเอียงที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดแอ่งน้ำขัง ตะไคร่ การผุกร่อนหลุดร่อน ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของตัวอาคารและอีกหนึ่งสาเหตุสำคํญคือ สีกันซึมเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน ก็สามารถส่งผลเสียทำให้เกิดรอยแตกร้าว ทำให้น้ำสามารถแทรกซึมเข้าคอนกรีตตามรอยแตกร้าวได้อย่างง่ายดายจนเกิดการรั่วซึมมีความเสียหาย

The worker applies gray epoxy resin to the new floor
waterproofing of the bathroom floor in a new building.

ทำไมต้องทาสีกันซึม

หลายๆอาคารที่ได้มีการซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังด้านนอกอาคาร มีการยิง PU หรือ Silicone Sealant ขอบหน้าต่างแล้ว แต่ยังคงมีการรั่วซึมเข้ามาอยู่เรื่อย ๆ นั้น โดยส่วนมากยังมีสาเหตุ หรือ ต้นเหตุของปัญหาการรั่วซึมมาจากดาดฟ้าของอาคารที่มีแอ่งน้ำขัง และพื้นดาดฟ้าเกิดการแตกร้าว นอกจากการซ่อมแซมที่ต้องทำแล้ว การทาสีกันซึมดาดฟ้าจะสามารถช่วยปกปิดรอยแตกร้าว และป้องกันการรั่วซึมที่ลามลงไปด้านล่างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทาสีกันซึมดาดฟ้า มีประโยชน์อย่างไร

  • ปกป้องดาดฟ้าและโครงสร้างตัวอาคารจาก แดด ฝน สภาพภูมิอากาศต่างๆ
  • ลดปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร
  • ปกปิดรอยแตกร้าว
  • ปกปิดรอยดำ คราบเชื้อรา
  • ช่วยสะท้อนความร้อนลดอุณหภูมิของตัวอาคาร

ขั้นตอนการทาสีกันซึมดาดฟ้าบนอาคาร

The worker applies gray epoxy resin to the new floor

ทาสีกันซึมดาดฟ้า:

หลังจากทำความสะอาดผิวอาคารเรียบร้อยแล้ว ให้จะทาสีกันซึมดาดฟ้าลงบนผิวอาคารตามคำแนะนำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้งานและตามความเหมาะสมของสภาพผิวอาคาร เช่น ควรทาสีกันซึมดาดฟ้าที่มีความหนาเพียงพอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Cleaning worker throwing pressure water to clean the sidewalks of a city.

เตรียมพื้นผิว:

ก่อนการทาสีกันซึมดาดฟ้าต้องทำความสะอาดผิวอาคารให้สะอาด โดยใช้เครื่องพ่นน้ำแรงดันสูงหรือแบบมือหรือใช้ไม้ขัดเพื่อเก็บเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวอาคาร

worker's skilled hands installing floor expansion joints. The worker is shown wearing protective gear and kneeling down on the concrete floor, using specialized tools to carefully measure and cut the material to fit precisely.

ตรวจสอบสภาพผิวอาคาร:

ตรวจสอบพื้นผิวของดาดฟ้าอาคาร หากพื้นผิวมีแอ่งหรือพื้นที่ ที่ทำให้น้ำขัง ควรทำการปรับพื้นผิวดาดฟ้าให้เรียบก่อน และ ทำสโลปเพื่อให้น้ำไหลลง Floor Drain สะดวก 

ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้

งานของเราแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร

  • ประเมินหน้างานฟรี
  • มีการรับประกันผลงาน
  • ออกแบบ Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อการแก้ปัญหาในระยะยาว เช่น การปรับพื้นไม่ให้ผิวเป็นแอ่งน้ำขัง การทำสโลป (Slope) พื้นให้น้ำไหลลง Floor drain ได้สะดวก 
  • มีการวางตาข่ายไฟเบอร์เมซ (Fiber Mesh) ทุกครั้ง เต็มพื้นที่ที่จะทำกันซึม