งานกำจัดคราบน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย