ยิง PU Sealant ซ่อมรอยแตกร้าวชั้น 40 Centric Tiwanon