Keeen Surface Cleaner

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งสกัดจากพืช สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อ เช่น บริเวณพื้นที่การผลิตอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาล หอพักคนไข้

  • ใช้ล้างจานและภาชนะแทนน้ำยาล้างจานที่เป็นเคมี เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีตกค้าง

  • สามารถขจัดไขมัน โปรตีน เซลลูโลส คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งใช้ทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบน้ำมัน ไขมันบนพื้นผิวต่างๆได้

  • สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม