โรยตัว

การโรยตัวทำงานบนที่สูง งานไม่ง่ายที่ต้องอาศัยประสบการณ์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยเป็นมหานครที่เป็นศูนย์รวมของทุกภาคส่วนทั้งระบบราชการ พาณิชย์ การธนาคาร สาธารณูปโภค บริษัทเอกชน ตลอดจนเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม จึงดึงดูดให้ประชากรจากทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาอาศัยและทำงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบกิจการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีอาคารสูงที่มีความสูงเกิน 23 เมตร หรือมากกว่า 8 ชั้นขึ้นไป จำนวน 2,810 อาคาร โดยอาคารที่สูงที่สุด ได้แก่ “แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนเซส แอท ไอคอนสยาม” ซึ่งมีความสูงอยู่ที่ 317.95 เมตร ทำลายสถิติเดิมของตึก “คิง เพาเวอร์ มหานคร” ที่มีความสูงอยู่ที่ 314 เมตร

ตึกสูงระฟ้าเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องชี้วัดความเจริญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ แต่สิ่งที่ตามมาจากการออกแบบผลงานชิ้นเอกของเหล่าสถาปนิก วิศวกร และ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็คือการก่อสร้างและการดูแลรักษาอาคารสูงที่ต้องอาศัยการรักษาความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและและเสี่ยงต่อการพลัดตกลงมาของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเห็นได้จากข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง

บริการโรยตัวในประเทศไทย

ปัจจุบัน การใช้บริการทีมโรยตัวในการทำงานความสะอาด หรืองานติดตั้ง งานซ่อมแซม งานบำรุงรักษาด้วยการโรยตัวเป็นบริการที่เป็นนิยมกันอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวก ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ไม่เสียพื้นที่เหมือนการใช้นั่งร้าน และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมอื่น ๆ สามารถทำงานในที่แคบที่ไม่สามารถตั้งนั่งร้านได้ งานโรยตัวจึงเป็นกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูงโดยตรง แต่ไม่ว่าจะเป็นการโรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวทาสี โรยตัวซ่อมรอยร้าว ทำความสะอาดลิฟท์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานบนที่สูงโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย ต้องใช้ทักษะและหลักการทำงานที่ถูกต้อง ร่วมกับการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โรยตัวทำงานบนที่สูงประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบเชือก พื้นฐานเงื่อนที่ใช้ทำงานในการโรยตัว รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความอดทนต่อสภาพอากาศสูง อีกทั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเอง งานโรยตัวจึงไม่ใช่งานที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการโรยตัวเท่านั้น

การใช้เงื่อน เพื่อการโรยตัวที่ถูกวิธีทำอย่างไร ?

งานโรยตัวถือเป็นงานเสี่ยงอันตรายตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 การโรยตัวทำงานด้วยเชือกเส้นเดียวเป็นวิธีการทำงานที่ผิดและอันตรายเป็นอย่างมาก หากเชือกขาดหรือเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตได้ทันที ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เงื่อนเพื่อการโรยตัวที่ถูกวิธี ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

เงื่อน Munter Hitch หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Italian Hitch เป็นวิธีการผูกเงื่อนที่นิยมใช้ทั่วไปในงานโรยตัว โดยสามารถใช้ควบคุมหรือผ่อนน้ำหนักผ่านแรงเสียดทานภายในของตัวเงื่อน ชะลอการโรยตัวลงให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้โรยตัวจะสามารถคุมเชือก ดึงเชือก ผ่อนเชือกได้ด้วยตนเองและสามารถสลับฝั่งในการดึงได้ แต่เชือกจะบิดหรือตีเกลียวได้ง่าย จึงต้องใช้ความระมัดระวัง

เป็นเงื่อนที่มีลักษณะคล้ายกับเงื่อน Munter Hitch โดยจะมีลักษณะเหมือนการผูก Munter Hitch แต่เป็นการผูกเชือกกลับบนตัวเงื่อนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานได้มากกว่าเงื่อน Munter Hitch แบบชั้นเดียว จึงสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า และเมื่อเชือกวิ่งผ่านตัวมันเองในทิศทางย้อนกลับครั้งที่ 2 จะส่งผลให้เกิดการคลายการบิดเกลียวของเชือกโดยอัตโนมัติอีกด้วย

ข้อแตกต่างระหว่าง การโรยตัว กับ การใช้ ลิฟท์ หรือ รถเครน

งานโรยตัว

เมื่อถึงตรงนี้ ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านอาจมีคำถามว่าหากใช้ลิฟท์หรือรถเครนแทนการโรยตัวจะเป็นอย่างไร จริง ๆ แล้ว การใช้ลิฟท์หรือรถเครนก็เป็นหนึ่งในวิธีการทำงาน ทำความสะอาด หรือซ่อมแซม ซ่อมบำรุงอาคารสูง ตึกสูง หรือพื้นที่สูง ซึ่งจะเป็นการประยุกต์ใช้ลิฟท์หรือกระเช้าของรถเครนยกขึ้นในมุมสูง แล้วจึงทำความสะอาดไล่ระดับลงมา แต่หากเปรียบเทียบกับการใช้วิธีการโรยตัวแล้ว การโรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวทาสี หรือโรยตัวซ่อมรอยร้าวจะเป็นวิธีที่มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นกว่าเนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่มากเหมือนการใช้ลิฟท์หรือรถเครน สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและพื้นที่แคบได้ดีกว่า คล่องตัวกว่า ไม่มีข้อจำกัดด้านความสูงและสภาพอากาศ เนื่องจากหากใช้ลิฟท์หรือรถเครนในการปฏิบัติงานในขณะที่มีลมแรงก็อาจนำไปสู่เหตุไม่คาดฝันได้ ดังนั้น การใช้บริการโรยตัว โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวทาสี หรือโรยตัวซ่อมรอยร้าว จึงมีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้ลิฟท์หรือรถเครนได้พอสมควร

บริการ-โรยตัว-T&T-FUJI

T&T FUJI ENTERPRISE ให้บริการโรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวทาสี พ่นสี โรยตัวงานยิงซิลิโคน ยิงซิลิโคนใหม่ แก้ไขซิลิโคนเก่า โรยตัวซ่อมแซมรอยรั่วซึม โรยตัวซ่อมรอยร้าวของอาคาร โรยตัวติดตั้งกระจก โรยตัวเช็ดกระจก โรยตัวทำความสะอาดลิฟท์ โรยตัวทำความสะอาดปล่องลิฟท์ด้านใน โรยตัวซ่อมน้ำซึม โรยตัวล้างทำความสะอาดถังเก็บ ถังบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจรโดยทีมงานเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูงในด้านบริการโรยตัว ฝีมือประณีต ละเอียด คล่องแคล่ว รวดเร็ว ปลอดภัย ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ร่วมกับการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดทุกครั้ง มีเอกสารรับรองในการปฏิบัติงานโรยตัวที่สูง พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ครบชุด สามารถให้บริการได้ทุกรูปแบบ ทุกความสูง แม้แต่พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ให้บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่ ไม่เกี่ยงงาน พร้อมช่วยท่านแก้ปัญหาทุกกรณี ภายใต้ระบบการทำงานและควบคุมงานที่เป็นมาตรฐานสากล ทำงานเป็นขั้นตอน ควบคู่กับการใช้มาตรการความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้าและมาตรการการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เหมาะสำหรับอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม แท่นขุดเจาะน้ำมัน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า ทางด่วนยกระดับ ป้ายโฆษณาสูง ถังแก๊ส ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ เรือขนส่งสินค้า เรือสำราญ และพื้นที่สูงทุกชนิด รับประกันผลงานคุณภาพ 100%

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาและประเมินหน้างาน