งานทำความสะอาด บ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลฟัน อ่อนนุช